Volby do zastupitelstev v obcích 01. - 02.11.2002

  Výsledky voleb

Druh zastupitelstva: 3  zastupitelstvo statutárního města
Okres: CZ0521  Hradec Králové

Číslo a název obce Počet volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Voleb.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Počet Zpr. v %
569810 Hradec Králové 37 1 98 98 100.00 79 186 29 124 36.78 29 077


  Výsledky dle volebních stran

Platné hlasy celkem: 999 739


Kandidátní listina Hlasy Přepočtené %
plat. hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
abs. v %
1 Strana zelených 16 224 1.62 1.81 0  
2 Strana za životní jistoty 1 439 0.14 1.77 0  
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 64 445 6.45 6.44 2 X
4 Unie svobody-Demokratická unie 34 965 3.50 3.49 0  
5 Komunistická str.Čech a Moravy 148 750 14.88 14.87 6 X
6 Sdruž.SOS,NK-Hradecký dem.klub 73 140 7.32 7.31 3 X
7 Volba pro město 182 713 18.28 18.27 7 X
8 Česká strana národně sociální 21 405 2.14 2.14 0  
9 Strana občanského porozumění 1 498 0.15 0.46 0  
10 Česká str.sociálně demokrat. 146 947 14.70 14.69 6 X
11 Občanská demokratická strana 307 457 30.75 30.75 13 X
12 Sdružení RMS, NK 756 0.08 0.39 0  

Pořadí podílů hlasů
Zvolení členové zastupitelstva
Náhradníci

   


Datum a čas generování stránky: 09/02/2003 18:21:59