Tisková zpráva

 

Dne 10. února 2001 se v Trutnově konala ustavující konference krajské organizace Strany pro otevřenou společnost  (OS) v kraji Královéhradeckém.

Na začátku jednání si účastníci zrekapitulovali výsledky strany v krajských volbách 2000 a situaci v dalších krajích. V kraji získala koaliční kandidátka VPM a OS 4.87% hlasů a chybělo jí 194 hlasů k získání 2 mandátů. V Libereckém kraji získala OS 5 mandátů, v Pardubickém 2 mandáty. Strana OS funguje od června 1998, v těchto dnech ustavuje své krajské organizace v 6 krajích: Plzeňském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihlavském a Olomouckém.  

Konference zvolila předsedou krajské organizace Ing. Pavla Rytíře, informatika z Hradce Králové, místopředsedou PhDr. Karola Bílka, archiváře a místostarostu Sedliště v okrese Jičín a pokladníkem právničku Mgr. Dagmar Černou z Trutnova. Zvolila také 5 deleátů na celostátní konferenci OS 17.3.2001 v sídle strany - Olomouci.

Hlavním úkolem krajské organizace je příprava na komunální a senátní volby v roce 2002. V tomto roce se zaměří na získání nových členů a příznivců v dalších obcích kraje - chce navazovat na používaný model spolupráce s nestraníky, sdružovanými ve "spřátelených" klubech jako je Hradecký demokratický klub či Klub svobodných demokratů Trutnov a také s programově blízkými politickými stranami i nepolitickými organizacemi., zejména z oblasti podpory udržitelného rozvoje.

            Ve své vnější i vnitřní komunikaci OS preferuje internet.

Některé adresy:

strana.os@volny.cz      - oficiální internetová adresa strany

nov@risc.upol.cz - předseda strany RNDr. Pavel Nováček, CSc

pavel.rytir@ortex.cz - předseda KO OS v kraji Královéhradeckém (tel. zam. 049/5813471)

 

Hradec Králové, 11.2.2001                    Ing. Pavel Rytíř