Jaroslav Brzický

Foto z kandidatky 2002

   Sice jsem se narodil v Liberci, ale od 5-ti let se vytvářel můj vztah k HK jako k rodnému městu a tak se ze mne stal "patriot". Po zdolání ZDŠ V lipkách a Střední ekonomické školy v HK, odkud se navázaná přátelství opětovně obnovují na pravidelných abiturienských akcích, jsem se věnoval hodně kultuře a cestování. Jako zaměstnanci tehdejšího ZVÚ HK, kde jsem organizoval akce jak kulturní, tak turistické, se mně podařilo dát dohromady partu zapálených lidí, se kterými jsme založili Klub mladých v HK. I v tomto období fungoval bezmála více než 10 let zejména v KORUNĚ a DRAKU. Spoustu známých mám z práce na TJ Spartak, Dynamo, OV ČSTV a z 30-i leté průvodcovské činnosti v CK Sportturist, zejména v Rumunsku. Podnikání od r. 1993 do 2000 v oblasti topení, voda a plyn také zanechalo nějaké stopy.

E-mail:brzicky@4media.cz