Radoslav Duchoň

Vám sděluje pár informací o sobě

Foto z kandidatky 2002

Narozen: 25.4.1957 v Hradci Králové, jsem ženatý, máme syna (16) a dceru (9).

Vzdělání: absolvent SPŠ Stavební Hradec Králové - obor technická zařízení budov.

Zaměstnání: v r.1976 jsem nastoupil do STAVOPROJEKTU Hradec Králové jako projektant v oddělení ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ. V roce 1978 jsem přestoupil do KOVOPROJEKTY Praha závod Hradec Králové, rovněž do oddělení ÚT. V profesi projektanta oboru ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ pracuji doposud na základě živnostenského listu.

Členství v pol. stranách: od roku 1992 do roku 1997 Občanské hnutí (OF, SD, SD-LSNS). V současné době bez politické příslušnosti.

Člen Komise místní samosprávy Moravské předměstí - Východ.

Zájmy: sport (trenér šermu v oddíle VŠTJ UK pod Domem Dětí a Mládeže JITRO) , hudba, film, divadlo.

HK, říjen 1998

duchon@volny.cz