MUDr. Zdeněk Fink
(životopis)

Foto z kandidatky 2002

     Narodil jsem se v v roce 1955 v královéhradecké porodnici jako třetí dítě v lékařské rodině. Dětství jsem měl trochu pokřivené Pionýrem a povinnou četbou, ale ani mi to tenkrát nepřišlo. Spokojené bylo naopak početnou rodinou, vztahem k přírodě zejména Orlických hor a později sportem. Začal jsem během na lyžích a záhy přesedlal na košíkovou.

    Po základní škole V lipkách, Gymnaziu J.K. Tyla jsem rok pracoval v hradecké nemocnici. Poté jsem byl přijat na Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové. Po roční základní vojenské službě v Mariánských Lázních jsem až do roku l994 pracoval na ušní, nosní a krční kinice v Hradci Králové. Od tohoto data pracuji jako soukromý ambulantní specialista ve stejném oboru i městě.

RODINA:

     V roce 1976 jsem se oženil. Mám tři děti s jednou manželkou ve věku 24, 19 a 15 let. Dceru a dva chlapce. Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8.9.1997 bylo naše manželství na moji žádost rozvedeno a nezletilé děti svěřeny do výchovy matce. Snažím se jim to ulehčit podle nejlepšího svědomí.

PRÁCE:
     Od roku 1974 jsem pracoval zprvu na celý úvazek, do roku 81 jako brigádník - sanitář a uklízeč, ve Fakultní nemocnici. Od roku 1981 jako lékař na otorinolaryngologické klinice. Vzdělání jsem si doplnil o první a druhou atestaci ve zmíněném oboru.

     Od června 1994 pracuji ve své soukromé odborné praxi ve Foerstrově ulici. Smluvně jsem rovněž vázán s Prvním privátním chirurgickým centrem - Sanus - v Hradci Králové.

     Jsem jednatelem spol. s r.o. AKORD, která privatizovala zdravotní středisko ve Foerstrově ulici.

     Útlumově, ale stále ještě, podnikám v oboru propagace a reklamy.

POLITICKÁ A MIMOPRACOVNÍ ČINNOST:
     Nikdy jsem nebyl členem ani kandidátem na člena žádné politické strany. Výrazně jsem se angažoval v Občanském Fóru ve Fakultní nemocnici. Byl jsem zvolen prvním předsedou Okresního sdružení obnovené České lékařské komory v HK. V současné době jsem členem jejího předsednictva. Rovněž jsem členem výboru Společnosti otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti JEP. Jsem členem Výkonné rady Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů ČR.

     Od listopadu 1998 jsem členem městského zastupitelstva Hradce Králové.

     Věnuji se trempinku a trochu i vysokohorské turistice.

     Rád dobře jím a piju. Sám i dobře vařím. Napsal jsem (byla 2x vydána a prodána) Kuchařku pro nezaměstnané. V Hradci se podílím na pořádání silvestrovské První vteřiny spolu na Velkém náměstí. Aktivně se zajímám o historii města HK - jsem autorem publikace o Novém Adalbertinu.

HK, září 2000

E-mail:zdenek.fink@worldonline.cz