Hradecký demokratický klub
Elektronická nástěnka (stav k 2.12.2002 dále neaktualizována)

   Hradecký demokratický klub (HDK) je otevřeným sdružením hradeckých občanů, kteří mají zájem o věci veřejné a jako klub se pravidelně účastí voleb do Zastupitelstva města Hradec Králové. Voličům nabízí kandidáty, kteří jsou připraveni dát své schopnosti ve prospěch města a jeho budoucnosti. Schopnosti kandidátů si voliči mohli a mohou ověřit na jejich profesních i zájmových výsledcích. U zvolených zastupitelů pak samozřejmě i na jejich působení při správě věcí veřejných.
   Z hlediska volebního zákona je volební stranou - sdružením Strany pro otevřenou společnost (SOS) a nezávislých kandidátů (NK). Navazuje na předchozí kandidatury Hradecké demokratické koalice a Hradeckého demokratického klubu v komunálních volbách od roku 1990.
   15.7.2002 byla sestavena kandidátní listina, 22.08. byla podána (k nahlédnutí zde). Přečtěte si výzvu k voličům, volební program, volební noviny a výsledky HDK dle okrsků.
   11.11.2002 zástupce HDK podepsal koaliční dohodu (kluby ODS se 13 mandáty, ČSSD + KDU-ČSL 6 + 2 mandáty, VPM 7 mandátů, HDK 3 mandáty). Text koaliční dohody najdete zde.

Logo HDK

Děkujeme všem, kteří na volebním lístku zaškrtli volební stranu číslo 6 - Hradecký demokratický klub nebo alespoň některé její kandidáty.

HDK dosáhl 7.32% hlasů - 3 mandáty (MUDr. Zdeněk Fink, JUDr. Arnošt Urban a PharmDr. Jiří Sova). Podrobněji zde.
Hradecký demokratický klub děkuje všem, kteří mu dali svůj hlas.

Spojení HDK / SOS

Spojení na SOS Strana pro otevřenou společnost

Krajská stránka SOS

Přehled kandidátních listin s účastí SOS v celé ČR - získané mandáty

Přehled výsledků HDK podle volebních okrsků

Přehled výsledků volebních stran s účastí SOS v celé ČR

Volební program HDK 2002

Volební noviny HDK 2002

Info volby 1998

E-maily na členy HDK

E-mail pro všechny "připojené" členy HDK najednou

Spojení v rámci SOS

Další www-adresy

 Oficiální informace o komunáních volbách na serveru MVČR (tam klikněte na stejnou ikonu jak zde)

Magistrát Hradec Králové

Okresní úřad HK

Královéhradecký kraj (kú)

Vláda České republiky
Poslanecká sněmovna PČR
Senát Parlamentu ČR
Prezident republiky
Veřejný ochránce práv

Přečtete si

Nové spojení (železnicí do Prahy včetně klipu)


Moderní město (SOS kandiduje v Praze)

www.hka.cz "Město pro lidi"

Strom života www.stromzivota.cz

Projekt "Zdravé město ČR"

Stránku Pavla Nováčka, kandidáta za SOS pro volby do Senátu PČR v obvodě 66 (www.pavelnovacek.cz)

Václav Žák nás zve na webovou stránku Listů (http://listy.iHNed.cz)

Článek o cyklistice ve Vídni (Reflex)

Starší články členů a příznivců HDK / SOS

Podrobné výsledky komunálních voleb 1998, krajských voleb 2000 a volby do PS PČR 2002 najdete na specializovaném serveru ČSÚ

Komunální volby 1.-2.11.2002

   Sestavili jsme samostatnou kandidátku s třetinou "nových tváří" a se čtvrtinou žen, volební program a zhodnocení minulého volebního období Zastupitelstva města Hradec Králové a našeho programu pro minulé volby. Po komunálních volbách jsme postupně jednali se zástupci VPM, ODS a potom i společného klubu ČSSD + KDU-ČSL. Přes dílčí výhrady jsme podepsali koaliční dohodu a tím přijali spoluodpovědnost za vedení města. To, že v opozici zůstane pouze KSČM považujeme za dobrý výsledek.
   Kandidáti odpověděli na 2 otázky (jsou zde i odkazy na vznikající osobní stránky kandidátů).
   Zde můžete vidět fotografie kandidátů (jsou zde i odkazy na vznikající osobní stránky kandidátů).
   Náš volební program pro Hradec Králové ctí zásady: odpovědného a průhledného hospodaření, promyšleného dlouhodobého rozvoje, podpory vzdělanosti, sociálních služeb, kultury a sportu, bezpečnosti obyvatel i návštěvníků, trvalé péče o životní prostředí.
   Chceme se zasadit o realizaci věcných záměrů (bez určení pořadí):
 - dokončení rekonstrukce historického jádra města
 - dopravní terminál (autobusové nádraží)
 - podpora cyklistické dopravě
 - využití prostoru bývalého vojenského letiště a dosud blokovaných investičních možností
 - obnova a rozvoj městské zeleně.

   Ostatní volební strany Vám nabídly volební program, který můžete celý přijmout (nebo odmítnout), HDK Vám nabídl volební program k připomínkám a námětům (klikněte zde).
   Nabídli jsme Vám jej také ve formátu rtf (klikněte zde).
   Od září tento návrh spolu s dalšími informacemi HDK byl dispozici v jedné z výloh podchodu (Karla IV., "u domečku"). V říjnu jsme tam zveřejnili detailní volební program, poučili jsme se i z připomínek a námětů voličů.

Minulé komunální volby (1998)

Úplné znění volebního programu 1998 najdete zde.
     V komunálních volbách 1998 kandidoval Hradecký demokratický klub jako koalice Strany pro otevřenou společnost (SOS) a nezávislých kandidátů do Zastupitelstva města Hradec Králové. V těchto volbách získal 3.18 % hlasů, zastupitelem za HDK je MUDr. Zdeněk Fink. Další členové pracují ve výborech Zastupitelstva,komisích Rady a v komisích místní samosprávy. Část členů HDK spolupracuje již od založení OF v Hradci Králové.

Volby do zastupitelstva kraje 2000

Čtrnáct členů HDK kandidovalo v krajských volbách 2000 na kandidátce koalice stran Volba pro město a Strana pro otevřenou společnost. Další členové se podíleli na práci okrskových volebních komisí, všichni pak na volební kampani této koalice.
Více informací najdete zde (volební web VPM & OS)

PODPORUJEME VSTUP ČR DO EU

Blahopřejeme Martinu Dvořákovi i Karlu Bartákovi k postupu do druhého kola senátních voleb, Karlu Bartákovi pak ke zvolení senátorem.

Akce, pozvánky (program)

Další schůzka HDK se uskuteční 02.12.2002 v 1830 v salonku restaurace DANUP.

30.11.2002 dopoledne se sejdou zastupitelé a kandidáti SOS z královéhradeckého kraje. Od 12.30 je v salonku restaurace DANUP tisková konference.

Vláďa Růža zve členy HDK a jimi uvedené hosty do Country klubu Lucie na Večer americké country (písně J.Denvera, host T.Linka) (pátek 29.11.2002).

Poslední tiskové konference HDK pořádal 17.10.2002 a 30.10.2002 v salonku restaurace Danup.

21.10.2002 1710 - 1755 se Zdeněk Fink zúčastnil za HDK "Kulatého stolu" Českého rozhlasu HK ke komunálním volbám.

Josef Bavor (za HDK kandidoval do ZMHK 1998) vystavuje své obrazy v prostorách Sboru kněze Ambrože.

25.9.2002 uspořádal HDK tiskovou konferenci (za HDK: dr.Z.Fink, dr.J.Sova, D.Marečková, ing.P.Rytíř, ing.F.Jireš), téma: ženy na kandidátce HDK, stanoviska k rozhodnutí ZMHK.

29.8.2002 uspořádal HDK tiskovou konferenci (za HDK: dr.Z.Fink, dr.J.Sova, ing.P.Rytíř, V.Růža, ing.E.Šustová), novináři obdrželi následující materiály: výzvu k voličům, volební program k přípomínkám veřejnosti a kandidátní listinu.

22.8.2002 v 800 převzal Magistrát HK od volebního zmocněnce HDK J.Kynčla kandidátní listinu HDK. Kandidátní listina 17.9.2002 pod č.j. OS3/02/V zaregistrována.

Zástupci HDK se zúčastnili 30.06.2002 na zámku Staré Hrady schůzky KO SOS ke komunálním volbám.

Petice za přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů (na stránce SOS, tam také najdete text petice ke stažení a vytištění).

Informace HDK a SOS

Tisková zpráva z celostátní konference SOS 23.3.2002 v Třebíči. (Ing. Rytíř zvolen členem VV SOS.)

Na schůzkách HDK 14. a 18.3.2002 bylo přijato rozhodnutí o účasti v komunálních volbách a o základních požadavcích na kandidáty.

V neděli 10. března jsme spolupořádali na Ulrichově náměstí akci Vlajka pro Tibet. Vlajka pro Tibet

14.02.2002 pořadateli čtenářské besedy se šéfredaktorem Listů V. Žákem (arbitráže TV Nova v kontextu se selháním, česko-německé vztahy a "Benešovy dekrety")

Zdeněk Fink zval na 7. První vteřiny spolu

01.05.2001 Z.Fink (člen HDK) pořádá setkání ke stému výročí sochaře Škody

10.04.2001 Beseda s Pavlem Nováčkem na téma "Globalizace - globální řízení"

Od 17.03.2001 smí Strana pro otevřenou společnost používat zkratku SOS

10.02.2001 Ing. Pavel Rytíř (člen HDK) zvolen předsedou krajské organizace SOS

Na přelomu roku 2000/2001 podpořili členové HDK "vzbouřené zaměstnance ČT"

Od 8.8.2001 návštěv:

Testováno pro:

Hostitelská stránka:

Logo hostitele  ORTEX Hradec Král.

Schůzky HDK se obvykle konají den před jednáním Zastupitelstva města Hradec Králové, tj. v pondělí před posledním úterým v měsíci spolu s klubem zastupitelů VPM v resturaci Zezulák od 18 hod. Uprostřed měsíce pak v pondělí od 1830 nebo 19 hod. v salonku restauce Danup - upřesnění v horní části pravého sloupce této obrazovky.

Dotazy / připomínky

Ing. Pavel Rytíř  p.rytir@ortex.cz
PharmDr. Jiří Sova  jiri.sova@worldonline.cz