Hradecký demokratický klub
Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů

Anketa
(Linky na osobní stránky kandidátů.)

Otázky kandidátům HDK (komunální volby 2002):
1.     Odkud Vás hradečtí voliči mohou znát?
2.     V jaké oblasti chcete pracovat? Proč kandidujete?

www.hdkhk.htm
Kandidátní listina HDK 2002

Odpovídá Jaroslav Brzický:

 1. Sice jsem se narodil v Liberci, ale od 5-ti let se vytvářel můj vztah k HK jako k rodnému městu a tak se ze mne stal "patriot". Po zdolání ZDŠ V lipkách a Střední ekonomické školy v HK, odkud se navázaná přátelství opětovně obnovují na pravidelných abiturienských akcích, jsem se věnoval hodně kultuře a cestování. Jako zaměstnanci tehdejšího ZVÚ HK, kde jsem organizoval akce jak kulturní, tak turistické, se mně podařilo dát dohromady partu zapálených lidí, se kterými jsme založili Klub mladých v HK. I v tomto období fungoval bezmála více než 10 let zejména v KORUNĚ a DRAKU. Spoustu známých mám z práce na TJ Spartak, Dynamo, OV ČSTV a z 30-i leté průvodcovské činnosti v CK Sportturist, zejména v Rumunsku. Podnikání od r. 1993 do 2000 v oblasti topení, voda a plyn také zanechalo nějaké stopy. Rád si často na doby minulé zavzpomínám se svými známými.
 2. Svému městu bych chtěl přispět, při rozšiřování kulturních a hlavně turistických klenotů, svojí zkušeností a zejména praxí a získanými kontakty. Podpořit zviditelnění města a jeho občanů vhodnou formou např. elektronickou a na správném místě.
 3. Odpovídá Eva Dlabáčková:

  1. V Hradci mě znají především lidé z kruhů výtvarného umění. Vždyť už od 68. roku min. století pracuji jako samostatný odborný referent v Galerii moderního umění a od 76. roku také na starém městě bydlím. Jsem členkou komise místní samosprávy - historický střed města, Spolku za starý Hradec Králové a členkou výboru UNIE výtvarných umělců v Hradci Králové. Na starém městě mne lidé snadno poznají podle hlasu a dlouhosrstého jezevčíka Cyrila.
  2. Už z předchozího vyplývá, že se zajímám hlavně o kulturní dění a jeho část - výtvarné umění. Chtěla bych, aby se historické centrum stalo i centrem kulturním. Svoji osobní angažovanost potom zejména v umožnění prezentace výtvarného umění v Hradci Králové v co největší míře. Nejsem spokojena s tím, že již druhý Salon východočeských výtvarníků hostí vinou vedení města Litomyšl a je na jeho pořádání právem hrdá.
  3. Odpovídá Radoslav Duchoň:

   1. Jako rodilého Hradečáka ze Slezského Předměstí a později z Moravského Předměstí kde pracuji od r. 1992 v Komisi místní samosprávy. Dále jako trenéra sportovního šermu v oddíle Jednoty OREL Hradec Králové.
   2. Vzhledem k blízkosti mého povolání, jsem připraven se zabývat otázkami zásobování teplem, energetiky případně územního plánování. Jako další předpokládám okruh úkolů kolem sportu a využití volného času mládeže. Důvodem mé kandidatury je především souhlas s myšlenkami občanské společnosti a s tím i možnost ovlivnit dění ve městě bez zbytečného ideologického a stranického politikaření. Dalším důvodem jsou osobnosti které znám již ze začátků mé politické aktivity (z Občanského fóra, později Občanského hnutí a Svobodných demokratů) a kteří kandidují na společné kandidátce.

   Odpovídá Ing. Jan Dürrer:

   1. V Hradci Králové jsem absolvoval ZDŠ a SPŠ Strojnickou,nejvíc mne ale můžou lidi znát z dnes již více jak 30-ti letého působení v hudbě v různých kapelách.
   2. Kandiduji proto, že mi není lhostejný osud města ve kterém žiji a které mám rád. Navíc vždy zásadně a zatvrzele pouze jako nezávislý, protože se chci řídit svým svědomím a ne pokyny stranického sekretariátu.Pracovat chci v nějaké komisi zabývající se rozvojem města.

   Odpovídá MUDr. Zdeněk Fink:

   1. Když žijete skoro 50 let v tak nevelkém, městě jako je Hradec Králové, mohou vás lidé znát skoro odevšad. Sám mám někdy pocit, že v Hradci znám koho potkám. Ale vážně. Převážně mne lidé znají z mé medicínské praxe, ať již na ORL klinice ve Fakultní nemocnici, nebo v posledních 8 letech z mé ordinace otorinolaryngologa. Když se vrátím zpět tak, jako rodilého hradečáka i ze zákl. školy V lipkách, gymnázia, lékařské fakulty, basketbalu a v posledních 4 letech i z mého působení v zastupitelstvu města Hradce Králové a z obřadní síně.
   2. Do politiky jsem vstoupil po krátkém působení v OF v revolouční a porevoluční době až před 4 oky. Vedla mne k tomu nespokojenost s prací zastupitelstva města, rady i magistrátu. Mylím, že komunální politika narozdíl od parlamentní se dá ovlivnit.A je třeba ji ovlivnit ve smylu stranické nezávislosti a skutečné práce pro prospěch města a jeho obyvatel a ne jí utápět v osobních a stranických sporech a v ukájení nezdravých ambicí.

   Odpovídá Karel Jeřábek:

   1. V Hradci Králové bydlím od roku 1965, v městské čtvti Plácky. Zde působím v tělovýchovné jednotě DYNAMO. V zaměstnání u Státní meliorační správy Hradec Králové jsem pracoval na úseku správy vodních toků a meliorací ve východočeském kraji v různých funkcích od technického dozoru až po funkci náměstka ředitele.Vše na úseku vodního hospodářství a životního prostředí. V roce 1990 jsem podnikal ve stavebnictví až do roku 1996. Do politického života jsem se zapojil v roce 1989 po 17. Listopadu, kdy jsem byl zvolen do čela nového výboru zákl. organizace odborového svazu pracovníků v zemědělství, který byl v podmínkách odborné organizace značně aktivní a pomáhal prosazovat nové pohledy na politický vývoj. V současné době jsem za HDK členem školské komise úřadu města.
   2. Za HDK kandiduji již druhé období a to proto, že vidím záruku realizace mé představy o práci v zastupitelstvu města bez politikaření a prosazování osobních zájmů na úkor práce pro lepší život města a občanů v něm. Pokud bych byl zvolen do zastupitelstva města mohl bych pracovat na úseku životního prostředí a výstavby.

   Odpovídá Emil Jůza:

   1. Lidé v Hradci Králové mne znají již od šedesátých let jako učitele hudby ZUŠ, který se kromě pedagogické činnosti sám aktivně podílí na kulturním dění našeho města.
   2. K angažovanosti mne vede snaha přispět svými zkušenostmi v oblasti kultury.

   Odpovídá Mgr. Jiří Kolář:

   1. Ti starší z reprezentace ve sportovní gymnastice, trochu mladší z televizních vystoupení komické artistické skupiny Revmatici, mladší a mladí z lyžařské školy a zemědělské školy v Kuklenách.
   2. a) Všeobecný rozvoj města a sportu.
    b) Protože si myslím, že Hradec "má na víc", že změna je život a MUDr. Fink má charisma.

   Odpovídá Břetislav Kovařík:

   1. Celá osmdesátá a první polovinu devadesátých let jsem pod svým jménem pravidelně publikoval kreslený humor ve východočeské Pochodní, později Hradeckých novinách. Stejně tak mne mohou znát jako kreslíře z celé řady celostátních novin a časopisů. Mnozí mne mohou znát jako spoluorganizátora několika ročníků mezinárodní soutěže v kresleném humoru Humorest Hradec Králové.
    Po několik let jsem jako pracovník a později spolupracovník Domu kultury na Střelnici v HK moderoval pro veřejnost celou řadu kulturních pořadů. V osmdesátých letech jsem působil v hradeckém učňovském školství.
   2. Považuji se za člověka, kterému nejsou lhostejné věci veřejné a to jak se spravují. Chci využít nabídku členů HDK kandidovat na společné kandidátce k aktivnímu ovlivňování věcí příštích v našem městě.

   Odpovídá Rudolf Mačura:

   1. Občané Hradce Králové, především Svobodných Dvorů mě znají z působení ve funkci předsedy ZO požární ochrany, posléze z funkce starosty dobrovolných hasičů.
   2. Opodstatnění v mé kandidatuře je snaha efektivně se zapojit do veřejného života.

   Odpovídá Dana Marečková:

   1. Chodila jsem do základní školy P. Morozova - dnes A.Jiráska. Po maturitě pracuji v Drogerii v Hradci Králové, věnovala jsem se plavání, volejbalu, a s dětmi fotbalu.
   2. Proč kandiduji? Chci, aby utváření města, života a práce v něm bylo rozumné , poctivé a spravedlivé. V tomto momentě se mi moc věcí nelíbí, například likvidace obchodníků ve městě, vlivem přemrštěného počtu super a hypermarketů a jejich další, uvažované výstavby. V jaké oblasti bych chtěla pracovat? Samozřejmě v oblasti obchodu a také podpořím sportovní a rekreační možnosti pro obyvatele města.

   Odpovídá Mgr. Renata Nehybová:

   1. V Hradci Králové mě mohou znát především lidé z oblasti školství a nejvíc asi žáci a jejich rodiče z okolí ZŠ Jiráskovo náměstí, kde pracuji jako učitelka němčiny a zástupkyně ředitele.
   2. Vzhledem k mé profesi je logické, že mě nejvíce zajímá problematika regionálního školství, především oblast základního školství. Lhostejné mi nejsou ani možnosti využívání volného času v oblasti sportu a kultury.

   Odpovídá Jiří Opitz:

   1. Většina lidí si moje jméno spojí s tanečním parketem Kulturního domu Střelnice, kde jsem několik let působil jako asisten mistra taneční výuky a jako aktivní tanečník jsem se zúčastňoval mnoha kulturních akcí. V současné době jsem majitelem truhlářské dílny, která vyrábí atypické interiery a možná jsem se s některými z Vás setkal jako se svými zákazníky.
   2. V Hradci Králové žiji od svých 3 let, žije tu moje rodina, děti, rodiče, přátelé a známí. Hradec Králové je krásné město a zaslouží si, aby i nadále vzkvétalo a k tomu chci svojí prací přispět.

   Odpovídá Zuzana Paulů:

   1. Dnes mne většinou lidé v Hradci znají jako kantorku původně z Tylova gymnazia, ale v posledních mnoha letech z Gymnázia Boženy Němcové, kde už patřím k inventáři. Jinak, pokud se vrátím o nějaký ten pátek zpět, tak jako rodilou hradečačku ze ZDŠ V Lipkách, gymplu, basketu a gymnastiky.
   2. K angažovanosti v komunální politice mne vede nespokojenost s ní v Hradci Králové. Připadá mi, že mnoho komunálních politiků povyšuje zájmy své a zpřízněných nad zájmy města obecně. Že zkrátka nekopou společně za Hradec. A to je špatně. Konkrétně se chci zapojit do činnosti v oblasti sportu nebo školství, které jsou mi nejbližší.

   Odpovídá Ing. Jiří Pirner:

   1. Pracuji jako ředitel Botanické zahrady léčivých rostlin při Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Jsem členem komise životního prostředí Rady města.
   2. I nadále bych chtěl pracovat v oblasti životního prostředí.

   Odpovídá Vladislav Růža:

   1. Vyrůstal jsem v drsném prostředí hradecké Severní ulice a vědomosti se mi marně snažili vštěpovat na ZDŠ SNP. Od roku 1975 jsem strojvedoucím na lokomotivách elektrické trakce. Za ČSD jsem pak douhá léta hrával odborářskou kopanou. Před několika lety jsem založil Agenturu a hudební vydavatelství CASEY. Spolupracuji se skupinami Lokálka, Nadoraz, Poupata aj. V ČRo mám každé úterý pořad Folk & Country Telegraf. Pitný režim dodržuji střídavě na Růžku, Country clubu Lucie a v Zahradním areálu Restaurace U Letců.
   2. V roce 1998 jsem spoluorganizoval volební vlak ČSSD s názvem Naděje. Když jsem pak později viděl jakým způsobem se dělá stranická kandidátka, raději jsem přešel mezi přátele v HDK. Bylo by totiž dobré povýšit zájmy občanů Hradce Králové nad zájmy stranickými.

   Odpovídá Ing. Pavel Rytíř:

   1. Ze Svobodných Dvorů a Pražského předměstí, ze ZDŠ Jiráskova (tehdy Pavlíka Morozova), z obchodní akademie (tehdy SEŠ), ze lehké atletiky (jako závodníka, vedoucího družstva, rozhodčího - ten rozhodčí stále platí), ze sportovní gymnastiky (jako trenéra a vedoucího družstva - to již neplatí), z fotbálku, také mě mohou znát uživatelé programového balíku Orsoft(r), kterému jsem pomohl na svět, programátoři (hlavně COBOLu) a trochu také z "nevrcholové" politiky. Také mohou znát firmu ORTEX, kterou jsem spoluzaložil.
   2. Než politiku a politiky pouze kritizovat, je lepší to zkusit alespoň trochu napravit. Mohu využít profesionální znalosti z oblasti informatiky, ekonomiky a sportu.

   Odpovídá PharmDr. Jiří Sova:

   1. 1971-73 ze ZŠ Pavlika Morozova - nyní správně Jiráskova, 1973-75 ze ZŠ Bezručova - můj pan učitel Špringer je dnes můj spolukandidát, 1976-89 z Lyžařských škol TJ Slavia a TJ Sokol, 1979-89 z pod pódia na zábavách a koncertech jako zvukaře skupin Rotace a Jogurt, 1979-84 z poslucháren fakulty, 1989-90 z mítinků a předvolebních pódií OF a občas až doposud z vyjadřování názorů v televizi, rozhlase a tisku, jako příznivce vyznavačů skateboardingu.
   2. Proč kandiduji: Pro zachování demokracie a plurality při řízení společných věcí v našem státě, k obhájení správnosti a k dalšímu rozvoji změn započatých změnou politického systému v roce 1989, pro lepší a rozmanitější budoucnost nejen svých dětí při zohlednění potřeb starších generací. V jaké oblasti správy věcí veřejných (= společných) v Hradci Králové chci působit: Bydlení, sociální servis, hospodaření města - zejména strategické plánování.

   Odpovídá Mgr. Vladimír Springer:

   1. Jsem rodilý Hradečák, až na několik let učitelského působení v Orlických horách, jsem studijně i pracovně Hradci zůstal věrný. Za mladých let jsem se věnoval basketbalu a posledních 30 roků "své" škole. Na ZŠ Bezručova jsem zaměstnán od jejího otevření v roce 1973 a jenom doufám, že jsem pozitivně ovlivnil dosti dnešních voličů. Mimo město bývám k vidění i na řadě sportovních a společenských akcích pořádaných osadami údolí Orlice.
   2. Jsem hradecký patriot a velmi mi záleží na funkci města a jeho prezentaci. Ač přesvědčením odjakživa nestraník, sleduji velmi pozorně komunální politiku a nelíbí se mi vzájemné vztahy. Vidím příliš málo snahy o spolupráci ve prospěch města a jeho obyvatel. Domnívám se, že situace je již zralá k tomu, aby v čele městě stanuli lidé s nadhledem a schopnostmi spolupracovat pro Hradec Králové. Chtěl bych takové osobnosti podpořit. Pokud se jedná o moji parketu, rád bych pomohl v oblasti školství a navázal tak na dosavadní práci ve školské komisi.

   Odpovídá Ing. Soňa Staňková:

   1. Více než 25 let působím v oddíle sportovní gymnastiky při TJ Sokol radec Králové, kde pracuji s dívkami jako trenérka a rovněž se podílím na organizační práci. Mnohé maminky na mateřské dovolené se mohly se mnou setkat v "Baby studiu" - cvičení rodičů s dětmi, které jsem založila a po šest let vedla.
   2. Vzhledem k tomu, že se necítím být plně oslovena programem žádné politické strany a přesto si myslím, že bych mohla přispět k dalšímu rozvoji našeho města, rozhodla jsem se kandidovat v rámci Hradeckého demokratického klubu, s jehož programem se ztotožňuji. Své zájmy mohu rozdělit do dvou oblastí. Profesně mne zajímá životní prostředí a vše co s ním souvisí. Mým velkým koníčkem je sport, kterému věnuji prakticky veškerý volný čas. Zajímá mne nejen sportovní gymnastika, ale sleduji i ostatní sportovní oddíly působící v rámci Hradce Králové. Mohu proto pracovat jak v oblasti sportu, tak v oblasti ochrany životního prostředí.

   Odpovídá Ing. Jindřich Šaršon:

   1. Pracuji jako vedoucí provozu Rozvodu tepla Elektrárny Opatovice, a.s. s cílem poskytnout co nejspolehlivější dodávku tepla našim odběratelům v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi. Již 10 let jsem členem Finančního výboru ÚM Hradec Králové a od svého založení i členem Komise místní samosprávy na Novém Hradci Králové. Největší z mých zájmů ve volném čase je turistika a lyžování.
   2. Myslím si, že mých znalostí z regionu, z ekonomiky i z energetiky bych mohl využít pro zkvalitnění práce zastupitelstva. Pracovat chci v úseku městských financí.

   Odpovídá Ing. Eliška Šustová:

   1. Z dětství z Orlické kotliny, kde jsem vyrůstala. Tím pádem i z pozemního hokeje na Slavii, ze základní školy v klášteru a z gymplu. Trochu možná i z kultovní "psí boudy" pod starým městem. V profesním životě potom ze Spojů, Pozemních staveb a Polikliniky I. V posledních 8 letech z Klicperova divadla, kde pracuji jako ekonomický náměstek. Také z Nového Hradce, kde už dvacet roků bydlím.
   2. V komunální politice bych se chtěla zapojit do práce v oblasti soicálních věcí. Myslím, že je u nás čím dál tím větší prostor pro to, aby sociální pomoc byla cílená a směřovala ke skutečně potřebným. Nejsem rovněž spokojena s tím, jak se současné vedení města staví ke kulturní oblasti.

   Odpovídá Ing. Milan Touš:

   1. Znají mě splužáci ze ZŠ ve Štefánikově ulici, z Gymnázia J. K. Tyla a studenti "konkurenčního" gymnázia, s nimiž jsem studoval na VŠE. Vedle oddílových kolegů ze zaniklé Shotokan Slavie mě asi zná také většina lidí, kteří alespoň zkusili "nejvyšší" domácí kickballovou soutěž. Téměř před čtvrtstoletím jsme se přistěhovali na rychle se rozrůstající sídliště na Moravském předměstí, odkud mě pár sousedů asi také zná.
   2. Chtěl bych, aby se politika města řídila principy udržitelného rozvoje ve všech oblastech, ať už jde o podporu velkých investorů nebo o výstavbu dopravní infrastruktury. Osobně bych se chtěl věnovat především ekonomickým problémům města a přípravě projektů financovaných z fondů EU.

   Odpovídá JUDr. Arnošt Urban:

   1. Hradečtí voliči mně mohou znát především z mé činnosti v Občanském fóru a z práce na Úřadu města Hradec Králové v letech 1991 - 1999. Tam jsem postupně pracoval ve funkci vedoucího odboru vnitřní správy, vedoucího kanceláře primátora a od roku 1994 do roku 1999 jako tajemník Úřadu města. V současné době se se mnou mohli někteří voliči setkat v souvislosti s výkonem mojí advokátní praxe.
   2. Kandiduji proto, že jsem přesvědčen, že občan se má aktivně věnovat i veřejnému životu a snažit se ho ovlivňovat. Proto se o toto od listopadu 1988 soustavně snažím. Myslím si, že ze své osmileté práci na magistrátu i ze současné činnosti mám poměrně velké množství informací o potřebách města i určité zkušennosti s jejich řešením. Při řešení problémů města mohu také uplatnit svoji profesi právníka, např. v kontrolním výboru, v oblasti hospodaření s majetkem města, ale zajímá mě i problematika kultury, životního prostředí a bydlení.

   Odpovídá Josef Volejník:

   1. V Hradci jsem 26 let, nejdříve jsem dělal v okrasných školkách v Kuklenách a veškeré výsadby po městě, posledních deset let před odchodem do důchodu jsem dělal zahradníka v ZVU. Předtím jsem dělal lesníka na chlumecku u vojenských lesů.
   2. Protože znám těžkosti lidí, kteří bydlí v okrajových částech Hradce, (bydlím v Chaloupkách), chtěl bych jim pomoci.

   Stav ankety k 16.10.2002.