Hradecký demokratický klub
Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů

zveřejňuje členy výborů a komisí, které nominoval ve volebním období 2002 - 2006

 

Poklepáním na jméno přejdete na fotografii v kandidátní listině, poklepáním na e-mailovou adresu můžete otevřít formulář e-mailu.

Logo HDK

Výbory zastupitelstva města Hradec Králové
Kontrolní výbor JUDr. Arnošt Urban, předseda výboru urban@hkak.cz
Josef Duchoň audry.cz@worldonline.cz
Finanční výbor Ing. Jindřich Šaršon jsarson@eop.cz
Ing. Milan Sommer člen US-DEU
Výbor pro územní plánování a rozvoj města Ing. Jan Dürrer durrer.dinv@tiscali.cz
Komise Rady města Hradec Králové
Komise pro životní prostředí Ing. Jiří Pirner pirner@faf.cuni.cz
Ing. Soňa Staňková Sona.Stankova.hk@seznam.cz
Komise sportovní Ing. Pavel Rytíř pavel.rytir@ortex.cz
Ing. Soňa Staňková Sona.Stankova.hk@seznam.cz
Komise kulturní Pavel Kubát  
Emil Jůza  
Komise na prevenci kriminality PharmDr. Jiří Sova, předseda komise jiri.sova@wo.cz
Komise sociálně-zdravotní Ing. Jaroslav Brzický brzicky@4media.cz
Markéta Skaunicová skaunicova@seznam.cz
Komise pro čerpání prostředků
z Fondu rozvoje bydlení
PharmDr. Jiří Sova jiri.sova@wo.cz
Komise pro městské památky MUDr. Zdeněk Fink zdenek.fink@worldonline.cz
Komise pro čerpání prostředků
z Fondu rozvoje bydlení
PharmDr. Jiří Sova jiri.sova@wo.cz
Komise pro městskou informatiku Ing. Pavel Rytíř, předseda komise pavel.rytir@ortex.cz
Pracovní skupina náměstka primátora
pro řešení problematiky v oblasti bydlení
PharmDr. Jiří Sova jiri.sova@wo.cz
Komise místní samosprávy (jmenuje Rada města Hradec Králové)
Hradec Králové Střed města
historická část
MUDr. Zdeněk Fink, předseda KMS zdenek.fink@worldonline.cz
Moravské Předměstí východ Radek Duchoň, předseda KMS do r. 2004 duchon@volny.cz
Nový Hradec Králové Ing. Jindřich Šaršon jsarson@eop.cz
Ing. Jitka Janečková jjaneckova@atlas.cz
Svobodné Dvory Ing. Jiří Pavlíček, člen KMS od dubna 2005 jiri.pavlicek@msilnice.cz

 

Hostitelská stránka:

Logo ORTEX Hradec Králové

Dotazy / připomínky

Ing. Pavel Rytíř    MUDr. Zdeněk Fink