Hradecký demokratický klub
Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů
Kandidátní listina číslo 6

Rozbor volebních výsledků
Volby do Zastupitelstva města Hradec Králové 1.-2.11.2002
Použity údaje ze serveru www.volby.cz (ČSÚ).

www.hdkhk.htm
Kandidátní listina HDK 2002

Okrsek Hlasy HDK v okrsku Výsledky v okrsku Okrsek Hlasy HDK v okrsku Výsledky v okrsku
abs. v % Všechny strany HDK abs. v % Všechny strany HDK
 1. 687 7.30 X X  2. 493 5.37 X X
 3. 763 7.96 X X  4. 1 616 13.62 X X
 5. 1 045 9.18 X X  6. 987 9.70 X X
 7. 328 4.09 X X  8. 1 272 11.87 X X
 9. 1 877 17.60 X X 10. 579 5.71 X X
11. 215 2.75 X X 12. 534 4.50 X X
13. 617 6.87 X X 14. 916 9.47 X X
15. 657 6.48 X X 16. 150 3.20 X X
17. 475 3.78 X X 18. 701 5.70 X X
19. 688 6.06 X X 20. 380 4.99 X X
21. 931 6.89 X X 22. 450 3.43 X X
23. 697 5.70 X X 24. 1 157 8.36 X X
25. 637 8.29 X X 26. 661 6.52 X X
27. 358 4.82 X X 28. 349 3.94 X X
29. 440 6.25 X X 30. 184 8.96 X X
31. 132 3.41 X X 32. 447 4.19 X X
33. 626 6.82 X X 34. 189 2.24 X X
35. 596 8.10 X X 36. 636 7.96 X X
37. 365 3.20 X X 38. 329 4.74 X X
39. 632 5.82 X X 40. 536 5.35 X X
41. 457 8.20 X X 42. 953 16.04 X X
43. 550 7.63 X X 44. 570 5.63 X X
45. 466 4.06 X X 46. 711 6.29 X X
47. 1 479 11.85 X X 48. 1 804 10.64 X X
49. 1 550 10.60 X X 50. 1 068 7.36 X X
51. 275 2.75 X X 52. 511 4.95 X X
53. 708 6.92 X X 54. 1 063 9.49 X X
55. 1 087 8.50 X X 56. 1 096 8.60 X X
57. 738 6.86 X X 58. 684 9.00 X X
59. 720 8.74 X X 60. 1 230 9.77 X X
61. 568 9.16 X X 62. 703 6.90 X X
63. 387 3.90 X X 64. 583 6.08 X X
65. 930 8.72 X X 66. 646 8.03 X X
67. 678 7.84 X X 68. 1 368 12.10 X X
69. 1 555 10.92 X X 70. 720 6.69 X X
71. 745 5.11 X X 72. 565 5.86 X X
73. 849 8.76 X X 74. 1 831 11.46 X X
75. 1 819 9.40 X X 76. 771 7.71 X X
77. 753 7.82 X X 78. 703 7.51 X X
79. 343 4.15 X X 80. 1 176 12.03 X X
81. 538 4.92 X X 82. 581 4.45 X X
83. 788 7.77 X X 84. 887 9.90 X X
85. 617 7.92 X X 86. 610 6.63 X X
87. 520 4.70 X X 88. 652 8.48 X X
89. 932 6.74 X X 90. 398 5.75 X X
91. 839 6.07 X X 92. 574 5.17 X X
93. 901 7.72 X X 94. 774 5.69 X X
95. 1 099 9.43 X X 96. 1 160 7.72 X X
97. 145 3.03 X X 98. 583 6.59 X X