Hradecký demokratický klub
Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů

Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva města Hradec Králové

   Kandidátní listina zaregistrována 17.9.2002, vylosované číslo 6.
   HDK získal 7.32% hlasů - po přepočtu to znamená 3 mandáty.
   Zde najdete přehled o hlasech pro kandidáty (ze serveru ČSÚ).

.

web HDK

Č.

Jméno

Příjmení

Titul

Věk

Povolání

Pol.strana

Nominace

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Zdeněk

Jiří

Dana

Arnošt

Pavel

Soňa

Vladislav

Jan

Renata

Jindřich

Vladimír

Jiří

Jana

Pavel

Aleš

Radoslav

Břetislav

Milan

Eva

Karel

Jitka

Ivo

Rudolf

Eliška

František

Zuzana

Vojtěch

Jiří

Markéta

Jaroslav

Jiří

Josef

Rudolf

Vladislav

Emil

Josef

Jiří

Fink

Sova

Marečková

Urban

Rytíř

Staňková

Růža

Dürrer

Nehybová

Šaršon

Springer

Kolář

Kaplanová

Fátor

Herman

Duchoň

Kovařík

Touš

Dlabáčková

Jeřábek

Janečková

Tomáš

Mačura

Šustová

Jireš

Paulů

Kocián

Keindl

Skaunicová

Brzický

Opitz

Duchoň

Černík

Činovec

Jůza

Volejník

Pirner

MUDr.

PharmDr.

 

JUDr.

Ing.

Ing.

 

Ing.

 

Ing.

Mgr.

Mgr.

MUDr.

 

MUDr.,Ph.D

 

 

Ing.

 

 

Ing.

 

 

Ing.

Ing.

 

Ing.

Ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.

47

42

46

47

53

42

49

48

37

49

57

56

42

35

41

45

52

27

53

63

36

40

60

45

71

50

55

59

34

55

48

69

50

74

66

67

49

Lékař - otolaryngolog

Ředitel velkoobchodu

Podnikatelka - drogistka

Advokát

Informatik-jednatel s.r.o.

Technik

Strojvedoucí

Projektant - podnikatel

Učitelka ZŠ

Technik

Ředitel ZŠ

Invalidní důchodce

Dětská lékařka

Živnostník

Lékař - kardiolog

Projektant - technik

Výtvarník - karikaturista

Diplomat

Sam.odb.pracovník-galerista

Důchodce

Vedoucí výroby

Výtvarník

Elektrikář

Ekonomka

Důchodce

Učitelka

Projektant

Projektant

Referent nákupu

Obchodní manager

Majitel truhlářské firmy

Technik

Svobodný umělec-hudebník

Důchodce

Učitel ZUŠ

Důchodce

Ředitel botanické zahrady

Ne

Ne

Ne

Ne

SOS

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

NK

SOS

NK

SOS

SOS

NK

NK

SOS

NK

SOS

NK

NK

SOS

NK

SOS

SOS

NK

SOS

NK

SOS

SOS

NK

NK

NK

SOS

NK

SOS

SOS

SOS

SOS

NK

SOS

SOS

NK

NK

SOS

SOS

 

Kandidátní listina převzata Magistrátem města Hradec Králové 22.8.2002 v 8.00