Hradecký demokratický klub
Komunální volby Hradec Králové 1998
Elektronická nástěnka

Odkazy na původní stránky z roku 1998

Fotogalerie kandidátů

Kandidátní listina 1998

Kandidáti 1998 o sobě

Zajímavosti, statistika kandidátní listiny 1998

Volební program 1998

Velké logo pro volby 1998

Hradecký demokratický klub (HDK) se zúčastnil voleb do zastupitelstva města Hradce Králové jako volební strana: koalice Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů. V komunálních volbách 1998 získala tato volební strana 3.18 % hlasů, zastupitelem se stal MUDr. Zdeněk Fink.

HDK - hlavní pilíře volebního programu

Volební strana Hradecký demokratický klub nabízí tým zkušených a odborně zdatných osobností, které dokáží společně hledat optimální cesty k řešení městských problémů, aniž by podléhali tendenčním politickým poučkám a krajnostem.

Hradecký demokratický klub stanovil tyto základní programové pilíře:

 1) Odpovědné hospodaření, účelná správa majetku města a řízení podniků, ve kterých má město významný vlastnických podíl tak, aby

 • co nejlépe sloužily občanům města
 • vytvářely přiměřené finanční zdroje.

V souhrnu to znamená trvalé zlepšování životního prostředí, sociálních služeb, podporu bytové výstavby, aktivního využití volného času a zvýšení bezpečnosti ve městě.

Podrobněji o 1) ve volebním programu

 2) Promyšlený a dlouhodobý rozvoj města, jež bude svou dopravní dostupností a územní připraveností zajímavé

 • pro investory, kteří vytvoří nabídku pracovních příležitostí
 • pro občany, kteří v něm naleznou příjemné bydlení
 • pro malé a střední podnikatele, kteří udrží život města pestřejší
 • pro odborné, výzkumné, školské, kulturní i mezinárodní instituce, které ve městě získají dostatek kvalifikovaných pracovníků.

V neposlední řadě je nutno počítat I se sídlem orgánů vyššího územněsprávního celku.

Podrobněji o 2) ve volebním programu

 3) Zvýšení nabídky bydlení podporou bytové výstavby a trhu s byty tak,

 • aby v rámci privatizace rychle přešlo co nejvíce bytů do vlastnictví uživatelů
 • aby finanční prostředky získané při privatizaci byly využity k rozšíření nabídky bytů pro mladé rodiny
 • aby se podchytili další investoři v bytové výstavbě a využily vládní či evropské dotace a půjčky

Podrobněji o 3) ve volebním programu

 4) Rozvoj sociálních služeb cíleně zaměřených na sociálně oslabené skupiny a jednotlivce formou vytváření nejrůznějších programů za přiměřené spoluúčasti občanů, dobrovolných spolků a neziskových organizací.

Podrobněji o 4) ve volebním programu

 5) Trvalá péče o zdravé životní prostředí, která se prolíná všemi oblastmi života města a vést tak k všestrannému rozvoji osobností, zdraví a k plnohodnotnému a spokojenému životu jeho občanů.

Podrobněji o 5) ve volebním programu

 6) Zvýšení bezpečnosti a snižování kriminality včetně šíření drog

 • preventivním působením a vytvářením příležitostí pro aktivní trávení volného času, zejména dětí a mládeže
 • nutným rozvojem represivních mechanismů
 • aktivní osvětovou činností

Podrobněji o 6) ve volebním programu

 7) Účelná velikost a členění úřadu města odpovídající rozsahu úkolů, které má úřad pro občany zajišťovat a spravovat na přelomu tisíciletí. Jeho chod nesmí být zatěžován zbytečnou byrokracií nebo politikařením ve vedení města.

Podrobněji o 7) ve volebním programu

 8) Podpora kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit ve městě případnou účastí na jejich organizaci či financování.

Podrobněji o 8) ve volebním programu

Optimalizováno pro Netscape Communicator 4.7 (charset=windows-1250).

E-mail pro připomínky, náměty a dotazy: pavel.rytir@ortex.cz

Hostitelská stránka (ORTEX, spol. s r.o. Hradec Králové)