Vlajka pro Tibet

Krajská ogranizace Strany pro otevřenou společnost a Hradecký demokratický klub
Elektronická nástěnka

Spojení

Hlavní stránka SOS

Krajská stránka SOS

Hradecký demokratický klub

Lungta (česky o Tibetu)

Informace Nesehnutí

Nadace Potala

Tibetská exilová vláda (angl.)

Vláda ČR

10. březen je výročím povstání Tibeťanů proti čínským okupantům. Každoročně v tento den vyjadřují svobodomyslní lidé na celém světě podporu tibetským snahám o nezávislost.

Rada města Hradec Králové v souladu s článkem 2.2.2 Programového prohlášení koaličních stran souhlasila všemi hlasy přítomných radních s tím, aby před Magistrátem 10.03.2003 visela tibetská vlajka (a v dalších letech). SOS a HDK již dříve svolali na 10.3.2003 shromáždění "Vlajka pro Tibet", pro případ, že by s touto akcí nesouhlasila reprezentace města. Svolavatelé se rozhodli, že akci uskuteční přestože její hlavní cíl - solidarita Hradce Králové s nenásilným usilím o lidská práva - je vyvěšením vlajky splněn. Účastníci shromáždění i někteří okolojdoucí obdrželi leták s dalajlámovým prohlášením (zde ve formátu rtf).

V roce 2002 vyvěsilo tibetskou vlajku na radnici 131 městských a obecních úřadů (tehdy bez Hradce Králové, ale např. ve Vamberku, Nové Pace, Trutnově). Paradoxem bylo, že Hradec Králové patřil mezi první čtyři města, kde visela tibetská vlajka v prvním roce akce - v roce 1996. Zde najdete přehled. Zde najdete přehled pro rok 2003.

V neděli 10.3.2002 uspořádala krajská organizace SOS a HDK na královéhradeckém Ulrichově náměstí další akci "Vlajka pro Tibet". Účastnili se zástupci některých demokratických politických stran a nepříliš mnoho občanů. Shromáždění moderoval svolavatel Pavel Rytíř (předseda KO SOS), vystoupili hradecký ex-primátor Martin Dvořák (zastupitel VPM), náměstek Josef Potoček (zastupitel KDU-ČSL), Monika Pajerová (strana Naděje), Zdeněk Fink (zastupitel SOS - HDK). Asi 30 účastníků a někteří novináři podepsali petici za osvobození pančenlámy z čínské internace, petici připravil Martin Dvořák.
Bohužel zastupitelstvo jako celek opět neschválilo připojení Hradce Králové k akci Vlajka pro Tibet.

V pátek 9.3.2001 od 1400 uspořádala krajská organizace Strany pro otevřenou společnost spolu s Hradeckým demokratickým klubem na Ulrichově náměstí v Hradci Králové shromáždění "Vlajka pro Tibet", účastníci sbírali podpisy pod petici "Zachraňme Tibet !".

Zachraňme Tibet !

Po vpádu do Tibetu před padesáti lety začal čínský komunistický režim ničit svébytnou unikátní kulturu Tibeťanů. Během půlstoletí byly zabity statisíce Tibeťanů a desítky tisíc uvězněny pouze za své přesvědčení a nesouhlas s čínskou okupací Tibetu. Tisíce buddhistických klášterů byly srovnány se zemí. Neustále probíhá organizované přesídlování statisíců Číňanů do Tibetu a ničení životního prostředí. Čínské úřady neustále pokračují v politice pronásledování nenásilného odporu Tibeťanů i dnes, na začátku nového tisíciletí.

Proto žádáme vládu ČR, aby:

  • na oficiálních jednáních s představiteli čínské vlády důrazně upozorňovala na porušování lidských práv v Tibetu,
  • zasazovala se o propuštění politických vězňů a vězňů svědomí v Tibetu,
  • opakovaně vyzývala představitele čínské vlády k přímému dialogu s dalajlamou,
  • veřejně podpořila úsilí tibetské exilové vlády a dalajlamy o skutečnou autonomii Tibetu,
  • podpořila návrh rezoluce o porušování lidských práv v Tibetu v Komisi pro lidská práva OSN v Ženevě a aktivně se zasazovala o její přijetí.

Martin Špimr - Dokumentační středisko pro lidská práva, Kateřina Lišková - Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ, Ľubomír Sklenka - Občanské sdružení Lungta, Zuzana Ondomišiová - Nadační fond Potala, Tomáš Pojar - Společnost Člověk v tísni o.p.s.

V Praze, 1. února 2001

Okolo 10.3. vždy jsou na webových stránkách KO SOS a HDK umístěny tibetské vlajky jako doprovodná aktivita webmasterů v rámci "Vlajky pro Tibet".

 

 

O shromáždění 09.03.2001

Oznámení Magistrátu HK (formát rtf)

"Zachraňme Tibet"
Petice vládě ČR s podpisovým archem (formát rtf)

Petice vládě ČR - velké písmo (formát rtf)

Zpráva do bulletinu SOS

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostitelská stránka:

Logo ORTEX Hradec Král.

Další informace můžete získat např. na českých stránkách o Tibetu - www.lungta.cz, na anglických stránkách Tibetské exilové vlády - www.tibet.com nebo na stránkách Nesehnutí - www.nesehnuti.ecn.cz.

Dotazy / připomínky

Ing. Pavel Rytíř

PharmDr. Jiří Sova