Spojení na SOS

Strana pro otevřenou společnost (kraj Královéhradecký)
Hradecký demokratický klub
Články a zprávy členů a příznivců ve formátu .rtf - rozpracováno

Spojení na HDK

Spojení HDK/SOS
web SOS
Krajská stránka SOS
Hradecký demokratický klub

Články a tiskové zprávy jsou na této stránce umístěny se souhlasem autorů. Kdokoliv je oprávněn je šířit (nekomerčně) za předpokladu uvedení autora a místa zveřejnění. Citování jen v souladu s autorským zákonem. Stanoviska k článkům zasílejte na adresy, uvedené na závěr této stránky nebo přímo autorům.

Články dle data zveřejnění

Články dle tématických okruhů

Články podle autorů

18.09.2002  Jan Dürrer: Pan Langer se raduje...

11.08.2002  Rozhovor s Petrem Štěpánkem (Radio Svobodná Evropa)

Červenec 2002  Rozhovor s Petrem Štěpánkem v Literárkách

Červenec 2002  Rozhovor s Pavlem Nováčkem v Literárkách

20.05.2002  Pavel Rytíř úvaha "Koho volit"

08.05.2002  František Nerad: Velké dluhy ničí obce

23.03.2002  Dagmar Helšusová: Zpráva z konference SOS 23.3.2002

Březen 2002  Petr Štěpánek: Končí éra postkomunistů

Březen 2002  Zdeněk Fink: úvaha k 777 letům města Hradec Králové

05.03.2002  František Nerad: Popletení družstevních pojmů

15.02.2002  Miloš Navrátil: Zpráva o akci P.Nováčka 1x10000 Kč

21.12.2001  Zdeněk Fink k silvestrovskému setkání

prosinec 2001  Miloš Navrátil: Klausoskepticismus

prosinec 2001  František Nerad: Do jaké Evropy chceme vstoupit a do jaké ne

listopad 2001  František Nerad: POLITIKA DO KAPSY listopad 1989

04.11.2001  František Nerad: Volby budou za rok

14.09.2001  František Nerad: POLITIKA DO KAPSY terorismus

září 2001  Otevřený zápisník (bulletin SOS)

24.07.2001  František Nerad: Kdo smí zakládat politické strany

21.06.2001  František Nerad: Obecná prospěšnost po Česku

31.05.2001  Otevřeno SOS č. 1 (zkušební číslo)

22.04.2001  František Nerad: Deset let od zániku OF

31.03.2001  František Nerad: Nelze vstoupit dvakrát ... do téže Evropy

09.03.2001  Pavel Rytíř: Vlajka pro Tibet

30.01.2001  Jan Dürrer: Republiku si rozvracet nedáme

26.01.2001  Dagmar Helšusová: Zpráva z TK SOS Liberec

13.01.2001  František Nerad: Mezi trhem s byty a státem

07.01.2001  František Nerad: Veřejné finance a reforma veřejné správy

30.12.2000  František Nerad: Sny a skutečnost - o volbách do krajů

29.12.2000  Jan Dürrer: Náš spoluobčan

21.12.2000  František Nerad: Vyhodnocení voleb do KZ Plzeňského kraje

03.12.2000  Jiří Sova: Adventní nebo politické zpívání

26.11.2000  Jiří Sova: Tisková zpráva o VV OS (hodnocení krajských voleb 2000

15.11.2000  Jiří Sova,J.Doskočil,M.Dvořák: Děkujeme, jdeme dál

07.11.2000  Jan Dürrer: Dětská onkologie

14.10.2000  Pavel Rytíř: Setkání kandidátů VPM&OS Zezulákovi

29.09.2000  Pavel Nováček: Globalizace očima klasiků

23.09.2000  Jiří Sova: Komunista nepřekvapil

16.09.2000  Pavel Rytíř: Setkání kandidátů VPM&OS Staré Hrady

07.09.2000  František Nerad: Šance nazávislých kandidátů ...

24.05.2000  Pavel Nováček: K čemu je dobré referndum o Temelínu

19.11.1999  Pavel Nováček: Odpuštění dluhů a boj proti chudobě ...

22.09.1999  Pavel Nováček: Prohlášení Sdružení SOS k výzvě "Děkujeme, odejděte"

08.06.1999  Petr Hlávka: Informace z besedy s P.Nováčkem o TUŽ

Volby, politické strany

18.09.2002  Jan Dürrer: Pan Langer se raduje...

11.08.2002  Rozhovor s Petrem Štěpánkem (Radio Svobodná Evropa)

Červenec 2002  Rozhovor s Petrem Štěpánkem v Literárkách

Červenec 2002  Rozhovor s Pavlem Nováčkem v Literárkách

20.05.2002  Pavel Rytíř úvaha "Koho volit"

08.05.2002  František Nerad: Velké dluhy ničí obce

prosinec 2001  Miloš Navrátil: Klausoskepticismus

prosinec 2001  František Nerad: Do jaké Evropy chceme vstoupit a do jaké ne

listopad 2001  František Nerad: POLITIKA DO KAPSY listopad 1989

04.11.2001  František Nerad: Volby budou za rok

24.07.2001  František Nerad: Kdo smí zakládat politické strany

22.04.2001  František Nerad: Deset let od zániku OF

31.03.2001  František Nerad: Nelze vstoupit dvakrát ... do téže Evropy

07.01.2001  František Nerad: Veřejné finance a reforma veřejné správy

30.12.2000  František Nerad: Sny a skutečnost - o volbách do krajů

15.11.2000  Jiří Sova,J.Doskočil,M.Dvořák: Děkujeme, jdeme dál

23.09.2000  Jiří Sova: Komunista nepřekvapil

07.09.2000  František Nerad: Šance nazávislých kandidátů ...

Trvale udržitelný rozvoj, globalizace

14.09.2001  František Nerad: POLITIKA DO KAPSY terorismus

07.11.2000  Jan Dürrer: Dětská onkologie

29.09.2000  Pavel Nováček: Globalizace očima klasiků

24.05.2000  Pavel Nováček: K čemu je dobré referndum o Temelínu

19.11.1999  Pavel Nováček: Odpuštění dluhů a boj proti chudobě ...

08.06.1999  Petr Hlávka: Informace z besedy s P.Nováčkem o TUŽ

Bydlení

05.03.2002  František Nerad: Popletení družstevních pojmů

21.06.2001  František Nerad: Obecná prospěšnost po Česku

13.01.2001  František Nerad: Mezi trhem s byty a státem

Hradec Králové, komunální

Březen 2002  Zdeněk Fink: úvaha k 777 letům města Hradec Králové

21.12.2001  Zdeněk Fink k silvestrovskému setkání

03.12.2000  Jiří Sova: Adventní nebo politické zpívání

"Děkujeme, odejděte", "ČT věc veřejná"

Březen 2002  Petr Štěpánek: Končí éra postkomunistů

30.01.2001  Jan Dürrer: Republiku si rozvracet nedáme

29.12.2000  Jan Dürrer: Náš spoluobčan

22.09.1999  Pavel Nováček: Prohlášení Sdružení SOS k výzvě "Děkujeme, odejděte"

Zpravodaj, tiskové konference

23.03.2002  Dagmar Helšusová: Zpráva z konference SOS 23.3.2002

15.02.2002  Miloš Navrátil: Zpráva o akci P.Nováčka 1x10000 Kč

září 2001  Otevřený zápisník (bulletin SOS)

31.05.2001  Otevřeno SOS č. 1 (zkušební číslo)

09.03.2001  Pavel Rytíř: Vlajka pro Tibet

26.01.2001  Dagmar Helšusová: Zpráva z TK SOS Liberec

21.12.2000  František Nerad: Vyhodnocení voleb do KZ Plzeňského kraje

26.11.2000  Jiří Sova: Tisková zpráva o VV OS (hodnocení krajských voleb 2000

14.10.2000  Pavel Rytíř: Setkání kandidátů VPM&OS Zezulákovi

16.09.2000  Pavel Rytíř: Setkání kandidátů VPM&OS Staré Hrady

RNDr. Pavel Nováček, předseda SOS

Červenec 2002  Rozhovor s Pavlem Nováčkem v Literárkách

15.02.2002  Miloš Navrátil: Zpráva o akci P.Nováčka 1x10000 Kč

29.09.2000  Pavel Nováček: Globalizace očima klasiků

24.05.2000  Pavel Nováček: K čemu je dobré referndum o Temelínu

19.11.1999  Pavel Nováček: Odpuštění dluhů a boj proti chudobě ...

22.09.1999  Pavel Nováček: Prohlášení Sdružení SOS k výzvě "Děkujeme, odejděte"

Ing. František Nerad, místopředseda SOS

08.05.2002  František Nerad: Velké dluhy ničí obce

05.03.2002  František Nerad: Popletení družstevních pojmů

prosinec 2001  František Nerad: Do jaké Evropy chceme vstoupit a do jaké ne

listopad 2001  František Nerad: POLITIKA DO KAPSY listopad 1989

04.11.2001  František Nerad: Volby budou za rok

14.09.2001  František Nerad: POLITIKA DO KAPSY terorismus

24.07.2001  František Nerad: Kdo smí zakládat politické strany

21.06.2001  František Nerad: Obecná prospěšnost po Česku

22.04.2001  František Nerad: Deset let od zániku OF

31.03.2001  František Nerad: Nelze vstoupit dvakrát ... do téže Evropy

13.01.2001  František Nerad: Mezi trhem s byty a státem

07.01.2001  František Nerad: Veřejné finance a reforma veřejné správy

30.12.2000  František Nerad: Sny a skutečnost - o volbách do krajů

21.12.2000  František Nerad: Vyhodnocení voleb do KZ Plzeňského kraje

07.09.2000  František Nerad: Šance nazávislých kandidátů ...

Dagmar Helšusová, tisková mluvčí SOS

23.03.2002  Dagmar Helšusová: Zpráva z konference SOS 23.3.2002

26.01.2001  Dagmar Helšusová: Zpráva z TK SOS Liberec

Ing. Petr Hlávka, člen VV SOS

08.06.1999  Petr Hlávka: Informace z besedy s P.Nováčkem o TUŽ

Miloš Navrátil, předseda ZO SOS Přerov

prosinec 2001  Miloš Navrátil: Klausoskepticismus

Ing. Pavel Rytíř, člen VV SOS

20.05.2002  Pavel Rytíř úvaha "Koho volit"

09.03.2001  Pavel Rytíř: Vlajka pro Tibet

14.10.2000  Pavel Rytíř: Setkání kandidátů VPM&OS Zezulákovi

16.09.2000  Pavel Rytíř: Setkání kandidátů VPM&OS Staré Hrady

PharmDr. Jiří Sova, člen HDK

03.12.2000  Jiří Sova: Adventní nebo politické zpívání

26.11.2000  Jiří Sova: Tisková zpráva o VV OS (hodnocení krajských voleb 2000

15.11.2000  Jiří Sova,J.Doskočil,M.Dvořák: Děkujeme, jdeme dál

23.09.2000  Jiří Sova: Komunista nepřekvapil

Mgr. Petr Štěpánek, předseda SOS Praha

11.08.2002  Rozhovor s Petrem Štěpánkem (Radio Svobodná Evropa)

Červenec 2002  Rozhovor s Petrem Štěpánkem v Literárkách

Březen 2002  Petr Štěpánek: Končí éra postkomunistů

MUDr. Zdeněk Fink, zastupitel za HDK

Březen 2002  Zdeněk Fink: úvaha k 777 letům města Hradec Králové

21.12.2001  Zdeněk Fink k silvestrovskému setkání

Ing. Jan Dürrer, člen HDK

18.09.2002  Jan Dürrer: Pan Langer se raduje...

30.01.2001  Jan Dürrer: Republiku si rozvracet nedáme

29.12.2000  Jan Dürrer: Náš spoluobčan

07.11.2000  Jan Dürrer: Dětská onkologie

Autoři článků v občasníku

září 2001  Otevřený zápisník (bulletin SOS)

31.05.2001  Otevřeno SOS č. 1 (zkušební číslo)

Hostitelská stránka:

Logo ORTEX Hradec Král.

Místo pro zveřejnění odkazů na Vaše zpravodajské weby.

LISTY Časopis pro politickou kulturu a dialog

Dotazy / připomínky

Ing. Pavel Rytíř  p.rytir@ortex.cz

PharmDr. Jiří Sova  jiri.sova@worldonline.cz