Karel Jeřábek
(pár slov o sobě)

Narodil jsem se 16.4.1939 v Holicích v Čechách.

Foto z kandidatky 2002

     Od roku 1965 bydlím v Hradci Králové - Plácky. Nebyl jsem členem žádné politické strany a nejsem ani dnes. Pracoval jsem u organizací zajišťujících výstavbu investic do zem. půdy (odvodnění, závlahy, úpravy toků) a výkon správy vodních toků u Státní meliorační správy v Hradci Králové. Jsem členem odborového svazu a funkcionářem TJ Dynama Plácky. Od 1.1.2000 jsem v důchodu.

     Jsem ženatý, máme tři děti již zaopatřené.

     V letech 1990 až 1996 jsem podnikal ve stavebnictví.

HK, srpen 2002

E-mail:dynamoplackya@centrum.cz (do věci uvést: pro K.Jeřábka)