Ing. Jiří Pirner

   Pracuje jako ředitel Botanické zahrady léčivých rostlin při Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.
   Je členem komise životního prostředí Rady města.

Foto z kandidatky 2002

Podrobnější stránku připravuje.

E-mail:pirner@faf.cuni.cz