Vážení Hradečáci,

tradiční i noví účastníci našich silvestrovských setkání na Velkém náměstí!

 

Blíží se doba vánoční a s ní pro mne i milá povinnost pozvat vás všechny na již tradiční hradeckou První vteřinu spolu.

Tahle společná chvíle nás pustí nejen do druhého roku třetího tisíciletí, ale také do 777. roku letopočtu města Hradce Králové.

Tedy do hradeckého roku tří sedmiček. A aby byla hra čísel dokonalá, bude i sedmou První vteřinou spolu, pořádanou vydavatelstvím Garamon a Úřadem (pardon dnes již Magistrátem) města Hradec Králové na Velkém náměstí v neporušené řadě.

Město Hradec Králové je totiž připomínáno v listině krále Přemysla Otakara I. již roku 1225. Takže se možná na hradeckém rynku scházíme nikoli posedmé, ale

posedmistésedmdesátésedmé. Jen těžko nám to někdo vyvrátí nebo potvrdí. Možná ale, že si někdo z Hradečáků vzpomene na rok oslav 700. založení města v roce

1925. Podle záznamu v okresním archivu byly rovněž velkolepé.

Jen pro připomenutí byl to již 31. rok z celkových 35 starostování pana JUDr. Františka Ulricha. Josef Gočár v tom roce vypracoval regulační plán pravostranné labské kotliny a zároveň byl na základě úspěchu v soutěži pověřen starostou Ulrichem zpracováním celkového regulačního plánu města. Tato Gočárem vypracovaná architektonická studie na radiálně okružním principu je stále živá a inspirující. Tento plán a jeho postupná realizace byly hlavním důvodem, proč se meziválečný Hradec Králové stal "Salónem republiky".

Je tomu právě rok, co jste v ruce drželi podobnou novinovou pozvánku na společnou vstupní vteřinu do třetího tisíciletí. Zpočátku jako by se ani nic nezměnilo. Bylo jen nezvyklé říkat v minulém století a myslet dvacáté. Ta změna nepřišla 1. ledna, ale až 11. září, kdy několik chlapíků vyzbrojených krátkými noži a nezlomnou vírou a jak se ukazuje i po dlouhodobé a náročné přípravě, bezprecedentním útokem unesenými letadly na centra New Yorku a Washingtonu, doufejme, nezahájili tisíciletí islámského fundamentalismnu v té nejhorší možné podobě. Proti této události jsou všechny příhody naší politické a společenské scény naprosto malicherné a komentování nezaslouženíhodné.

Podívejme se proto raději dopředu. Na to, co nás v tom číslicově úhledně zabaleném roce 2002 čeká. Nás Hradečáky, kromě voleb do obou komor parlamentu České republiky hlavně volby komunální, ve kterých rozhodneme o složení městského zastupitelstva na příští 4 roky. Je proto dobré zhodnotit si vlastním pohledem úspěchy i prohry současné městské politické garnitury a ve volbách samotných se pokusit vybrat pro Hradec Králové to nejlepší. I z vlastních zkušeností ze zastupitelstva města vám mohu sdělit, že reprezentace Komunistické strany Čech a Moravy to rozhodně není.

Pojďme ale k vlastnímu silvestrovskému setkání. Skutečně jsme před sedmi lety neplánovali, že to bude právě 7. První vteřina spolu v roce 777. výročí založení našeho města. Bylo to na sklonku roku 1995, kdy jsme se prvně zapsali do české verze Guinnessovy knihy rekordů mohutnou špuntiádou.

 

V první vteřině let 2000 a 2001 se nám společně podařilo rekordní zápisy zopakovat. Nejprve to bylo současné sfouknutí 3031 svíček a loni neuvěřitelných 45,3 kg českých mincí vybraných za 45 minut na dobročinný účel.

I letos jsme pro vás chystali velkolepou akci, která nás měla vynést na stránky zmiňované knihy pomocí mobilních telefonů.

Ale byla natolik velkolepá, že se jí všichni mobilní operátoři nakonec zalekli. A tak nás napadlo, že bychom se také jednou mohli spočítat.

Kolik se nás na Velkém náměstí asi schází, kolik lidí naplní nebo naopak pojme prostor mezi katedrálou a Černým koněm ?

 

Letos uvidíme. A navíc takový zápis ze společné oslavy Nového roku rovněž v Guinessově knize není. Až vás letos budou naši skrutátoři při vstupu do centra městské památkové rezervace počítat, nebraňte se tomu. Když se nám nepodaří rekordní zápis, dozvíme se, kolik nás vlastně na silvestrovské půlnoční na starém městě bývá. Takže letos stačí pouze přijít.

Vlastně ne tak docela. Tradiční chvíle silvestrovské půlnoci, čas krátkého bilancování a plánů, bývá dobrou příležitostí pro dobročinné sbírky. Letos jsme umožnili Oblastní Charitě, která přímo na Velkém náměstí sídlí, uspořádat v rámci První vteřiny spolu veřejnou sbírku na vybavení azylového domu pro matky (rodiče) s dětmi, který by měl být otevřen na jaře ve Velké ulici na Pouchově. Jde o nový, městem postavený objekt.

Charita si sama na dobře označených místech bude sbírku organizovat. Můžeme si tedy opět koupit malý "odpustek" a nějakou tou n-korunou přispět na život lidem, kteří na něj, mnohdy ne svou vinou, nemají.

Ještě několik obligátních upozornění na závěr. Zatím se při našich silvestrovských setkáních, krom několika drobných poranění, nic závažného nepřihodilo. Je to až s podivem při tak silné koncentraci petard, skla a alkoholu. Pokusme se o to i letos! Petardy a domácí ohňostroje můžete nechat doma, bude krásný městský, již jednou daněmi zaplacený. A také hladinu alkoholu nebo jiných omamných látek v krvi pusťte jen do té výše, kde působí dobrou náladu a příjemnou

veselost. Předem vám za všechny pořadatele děkuji.

S přáním pohodového dokončení vánočních nákupů, příjemného a šťastného prožití vánočních svátků se loučím. A Nový rok, ten si popřejeme společně na 7. První vteřině spolu v 777. roku města, které máme všichni tolik rádi.

 

                                                                                                               Z. Fink