PharmDr. Jiří Sova
(pár slov o sobě)

 

Narodil jsem se roku 1960 v Brně a od roku 1970 žiji v Hradci Králové.

Foto z kandidatky 2002

     V roce 1979 jsem maturoval na gymnáziu v Novém Bydžově a roce 1984 jsem dokončil Farmaceutickou fakultu University Karlovy v Hradci Králové.
     Následně jsem pracoval ve výrobě a velkoobchodě s léčivy, kde pracuji doposud, s výjimkou let 1990 až 1992 kdy jsem byl pracovníkem Občanského fóra, resp. Občanského hnutí na regionální i celostátní úrovni.
     Jsem rozvedený otec tří dcer. Nikdy jsem nebyl člen KSČ.

Politická účast:
     Člen OF od roku 1989, do Zastupitelstva města Hradec Králové zvolen 1990 za OF.
     V roce 1994 zvolen na kandidátce Hradecké Demokratické Koalice (za Svobodné demokraty - Občanské hnutí).
     V roce 1997 jsem ukončil členství ve sloučené politické straně SDOH-LSNS (dnešní Národně socialní strana). Společně s dalšími bývalými členy a řadou nestraníků jsme aktivovali Hradecký Demokratický Klub, neformální sdružení občanů, kterým leží na srdci rozkvět města Hradce Králové.
     V roce 2000 jsem kandidoval jako nezávislý (nestraník) do krajských voleb na koaliční kandidátce Strany pro otevřenou společnost a Volby pro město.

Činnost v zastupitelstvu města a jeho orgánech:

  • 1990 - 1994 člen zastupitelstva, předseda Kontrolní komise Rady města
  • 1994 - 1998 člen zastupitelstva, 1994 - 1996 člen Rady města, 1996 - 1998 předseda Koncepční bytové komise, 1996 člen Dozorčí rady Dopravního podniku města Hradec Králové, 1997-1999 člen Představenstva Správy nemovitostí Hradec Králové
  • 1998 - 2002 člen Bytové komise Rady města, místopředseda Představenstva SNHK a.s.

Profesní životopis:

  • 1984 - 1990 Zdravotnické zásobování Vysoké Mýto - technolog výroby léčivých přípravků
  • 1990 - 1992 okresní a krajský manažer KC OF HK, vedoucí manažerské sítě KC OH Praha
  • 1992 - 1993 Infoart s.r.o. Hradec Králové, Ok&Pro s.r.o. Hradec Králové - jednatel
  • 1993 - 1998 SVUS a.s. Hradec Králové - technolog a vedoucí balení léčiv
  • 1999 - 2000 Sanitas a.s., OES Chrudim, ředitel pobočky (skladu léčiv)
  • 2000 - dosud Česká lékárnická a.s., Pharmos a.s., ředitel provozu Hradec Králové a ředitel marketingu a prodeje skupiny

Současné koníčky:
     Správa věcí veřejných, zejména komunální politika, oblast bydlení, styk s veřejností, vysvětlovací a přesvědčovací postupy
     Člen občanské sdružení Laxus, které provozuje Krizové a kontaktní centrum pro mládež ohroženou drogami
     Turistika, rekreační sporty, četba, film (když zbude čas)

HK, červenec 2002

E-mail:jiri.sova@wo.cz