Ing. Soňa Staňková
(pár slov o sobě)

Jméno:   Ing. Soňa Staňková rozená Konečná
Narozena: 29. 9. 1960 v Pardubicích
Stav: vdaná
Děti: Jan narozen 1985, Tereza narozena 1988

Foto z kandidatky 2002

Vzdělání:

  1. Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové (1975 - 1979) - zaměření přírodovědné
  2. VŠCHT Pardubice (1979 - 1984) - 4 + 1 leté rozšířené studium se specializací technická fyzikální a analytická chemie
  3. Trenérská škola FTVS UK Praha (1993 - 1996) - kvalifikace trenér s licencí P, specializace sportovní gymnastika

Zaměstnání:

  1. Po ukončení vysoké školy jsem začala pracovat v hradecké Tesle ve výrobě keramických pouzder pro integrované obvody.
  2. V letech 1991 - 1993 se mi naskytla možnost nastoupit jako samostatný výzkumný pracovník do Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd Praha, kde jsem se věnovala ledotvorným bakteriím, jejich kultivaci a výzkum vlivu těchto bakterií na rychlost mrznutí vody.
  3. V letech 1993 -1999 jsem pracovala v TJ Sokol Hradec Králové jako trenér sportovní gymnastiky a organizační pracovník. Vykonávala jsem funkci vedoucího trenéra oddílu včetně metodického vedení ostatních trenérů a trenérské práce. Organizačně jsem zajišťovala soustředění a soutěže, sledovala jsem ekonomiku oddílu a organizovala aktivity oddílu pro veřejnost zaměřené na rozvoj všeobecných pohybových schopností dětí - Baby studio (cvičení rodičů s dětmi) a Studio Sport pro děti mladšího školního věku. Prácovala jsem rovněž ve výboru TJ Sokol.
  4. Od roku 1999 působím ve firmách, které se zabývají ekologií. Pracuji v oblasti měření emisí znečišťujících látek, měření znečištění pracovního prostředí včetně protokolárního vyhodnocení, uplatnění Zákona o ochraně zdraví a navazující legislativy z hlediska pracovního prostředí v praxi.

      Prakticky veškerý volný čas věnuji práci s dětmi v oddíle sportovní gymnastiky. Naše závodnice se umisťují na předních místech v rámci oblasti a dosahují dobrých výsledků i na republikové úrovni. Náš oddíl je zařazen mezi vybrané oddíly ČOS. Dále pracuji jako předsedkyně komise sportovní gymnastiky pro Hradecký kraj.

HK, červenec 2002

E-mail (syn Jan):hhoonnzzaa@volny.cz